joves

Creació artística

jovesApropament al procés Creatiu i a les diferents tècniques i procediments artístics (pintura, dibuix, art urbà-graffitti, gravat, escultura, fang...) a partir d'un concepte o del treball d'artistes clàssics i contemporanis treballem per educar la mirada des d'una òptica transversal de pensament.


Alternant les pràctiques acadèmiques, contemprànies i urbanes per la bona execució dels recursos artístics, dotarem d'una base artístic-cultural on el o la jove sigui capaç de desnevolupar el seu propi projecte i establir les bases del seu discurs artístic amb un esperit crític, reflexiu i creatiu.


Un espai d'art, pensament i joc.


→ Horaris 

dimarts de 19h. a 21h.


→ Preus

50 €